Przydomowa oczyszczalnia ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych i dzięki temu zanieczyszczenia, które zawarte są w ściekach będą rozkładane na związki mineralne, które są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są tak skonstruowane, aby procesy te zachodziły jak najintensywniej, dzięki czemu szybko pozbędziemy się ścieków.

Jaką oczyszczanie ścieków wybrać?

przydomowe oczyszczalnie ścieków PoznańŚcieki, które oczyszczone są w przydomowej oczyszczalni, możemy bez problemu rozsączać do gruntu albo odprowadzać je do rowu melioracyjnego. Nie musimy obawiać się negatywnego oddziaływania na środowisko, ponieważ ścieki zostały oczyszczone ze szkodliwych związków mineralnych. Na polskim rynku możemy znaleźć różne przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań to miasto, gdzie będziemy mogli zakupić profesjonalny sprzęt do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Możemy zastosować różne konstrukcje do przydomowej oczyszczalni ścieków, a także może być ona wykonana w różnej wielkości oraz dopasowana do stopnia oczyszczania ścieków. W każdej oczyszczalni niezbędny jest również podstawowy element, jakim jest osadnik wstępny. To do niego w pierwszej kolejności będą wpływać wszystkie nieczystości z naszej kanalizacji domowej. Zawarte w nim stałe ciężkie ścieki będą opadać na dno i będą tworzyć posadę. Kiedy występują tam warunki beztlenowe, to część zanieczyszczeń będzie rozkładać się na substancje, które będą spokojnie mogły rozpuścić się w wodzie, a nierozpuszczalne związki mineralne pozostaną na dnie osadnika.

W przydomowej oczyszczalni ścieków również tłuszcze i gazy będą wynoszone na powierzchnię i trafią do dalszego oczyszczania. W oczyszczalni ścieków bardzo ważne jest również drenaż rozsączający i żeby mógł ona prawidłowo funkcjonować, to muszą być specjalne warunki zapewnione na naszej działce,