Drobne stłuczki, w których uszkodzony został tylko samochód zdarzają się praktycznie każdemu z nas. Coraz częściej na polskich drogach dochodzi jednakże do poważnych wypadków komunikacyjnych, konsekwencją których mogą być bardzo poważne urazy układu kostnego, czy narządów wewnętrznych wymagające długotrwałego leczenia i rehabilitacji. 

Zadośćuczynienie za uszczerbek doznany w wypadku komunikacyjnym

poważne uszkodzenie ciała w wypadku komunikacyjnymWypadki komunikacyjne, to jedne z najczęstszych przyczyn doznawania uszkodzeń ciała i uszczerbku na zdrowiu. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż poważne uszkodzenie ciała w wypadku komunikacyjnym skutkuje obowiązkiem zapłaty przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia, które stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową, czyli krzywdę doznaną w wypadku. Zadośćuczynienie różni się od odszkodowania tym, że ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej, natomiast odszkodowania dochodzimy wówczas, gdy chcemy pokryć poniesione koszty lub utracony zarobek. Dochodzenie zadośćuczynienia bywa postępowaniem trudniejszym niż to, w którym dochodzimy odszkodowania, ponieważ bardzo trudno jest dokonać wyceny wartości życia i zdrowia ludzkiego. Kwota zadośćuczynienia za poważne uszkodzenie ciała w wypadku komunikacyjnym musi stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość i nie może być symboliczna. O ile szkody majątkowe takie jak koszty zniszczonej w wypadku odzieży czy telefonu można w miarę dokładnie określić, to bardzo trudno wycenić własne zdrowie i cierpienie. Stosownego zadośćuczynienia i ewentualnie odszkodowania możemy dochodzić sami, zgłaszając zdarzenie firmie ubezpieczeniowej. Często nie mamy do tego głowy, gdyż skupiamy się na leczeniu. Wówczas naszą sprawę możemy przekazać do prowadzenia licznym kancelarią odszkodowawczym, które pomogą zebrać nam całą dokumentację medyczną, a następnie ocenią o jaką kwotę możemy się ubiegać.

Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensacyjną i starać się wynagrodzić doznania cierpienia psychiczne i fizyczne. Najważniejszy jest zatem rozmiar doznanych cierpień fizycznych, ból, długotrwałość leczenia i inne dolegliwości oraz cierpienia psychiczne, czyli negatywne uczucia przeżywane w związku z doznanymi cierpieniami fizycznymi.