Szkoła jest instytucją, która przede wszystkim ma za zadanie przekazanie określonej wiedzy młodym ludziom. Oprócz tego uczy ona życia oraz wychowuje swoich podopiecznych. Właśnie dlatego bardzo ważnym aspektem jest jej prawidłowe wyposażenie w niezbędne sprzęty, które umożliwią młodym ludziom jak najlepsze warunki do nauki.

Mapa musi być dostosowana do tematyki zajęć

szafy na mapyW zależności od charakterystyki odbywających się w sali zajęć na jej wyposażeniu mogą znajdować się różne sprzęty. Przykładowo w sali do nauki informatyki przeważać będą komputery oraz sprzęt informatyczny, w sali do biologii znaleźć można model ludzkiego szkieletu czy owady oraz płazy. W przypadku sali do geografii oraz historii bardzo ważnym wyposażeniem są szafy na mapy, które umożliwiają przechowywanie cennych zbiorów. Te dwa przedmioty wymagają bowiem zmiany map na których pracują nauczyciele oraz uczniowie. Zajęcia z geografii świata zdecydowanie różnią się od zajęć z geografii danego kraju. W celu przeprowadzenia odpowiednich ćwiczeń niezbędne jest zmienienie mapy na przystosowaną do danej tematyki. Nie inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi o historię. Różne okresy historyczne charakteryzują się różnym rozkładem granic państw. Właśnie dlatego niezbędne są odpowiednie mapy, które ukazują jak kształtowały się granice państw na przestrzeni wieków. Co więcej niektóre z Państw, które były wtedy potęgami obecnie już nie istnieją.

Tym bardziej wymagane jest tutaj posiadanie aktualnych map z różnych okresów historycznych. Tylko w ten sposób możliwe jest zobrazowanie różnic które istnieją między danymi obszarami geograficznymi. Szafy na mapy są świetnym sposobem przechowywania cennych zbiorów na których pracują na co dzień zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Oprócz tego w szafach często przechowywane jest wyposażenie dodatkowe takie jak chociażby wskaźniki.