Kiedy pożar wybuchnie w budynku, liczą się minuty, a nawet sekundy, które mogą uratować życie znajdujących się wewnątrz ludzi. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom stosowanym w budynkach, ludzie mają bezcenny czas na ewakuację.

Gdzie stosuj się powłokę ogniochronną?

powłoki ogniochronneZgodnie z przepisami budowlanymi każdy budynek powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe, które będą skutecznie chronić go przed ewentualnym zagrożeniem. Przeważnie dzieli się je na zabezpieczenia czynne i bierne. Czynne obejmują wszelkie urządzenia i instalacje, które mają na celu ugaszenie ognia w zarodku. Przeważnie są to zraszacze zamontowane w suficie, czujniki dymu, temperatury czy zadymienia. Równie dobrze mogą to być systemy alarmowe, gaśnice czy odpowiednie oznakowanie ewakuacyjne. Natomiast do biernych zabezpieczeń zalicza się wszelkiego rodzaju środki mające na celu uniemożliwianie pojawienia się ognia albo skuteczne utrudnianie w jego rozprzestrzenianiu. Mogą to być specjalne powłoki ogniochronne, które można stosować na konstrukcjach stalowych i drewnianych. Ich zadaniem jest opóźnienie powstania momentu krytycznego, czyli osiągnięcia temperatury, po przekroczeniu której konstrukcja traci swoją stabilność i istnieje duże ryzyko zawalenia się jej. Przeważnie powłoka ogniochronna jest w postaci farby, która nakładana jest jako jeden z trzech składników zaprawy malarskiej. W celu osiągnięcia odpowiedniego efektu, należy nałożyć farbę gruntującą, potem pęczniejącą, czyli ogniochronną i nawierzchniową.

Tego typu powłoki chronią także konstrukcje, a tym samym budynek przed korozją w wyniku niekorzystnych czynników atmosferycznych. Są one obecnie jednym najskuteczniejszych rodzajów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w wielu budynkach.