Ministerstwo Zdrowia szczegółowo określa, jakie warunki muszą być spełnione przez osoby starające się o zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami. Komunikuje to w specjalnym rozporządzeniu. Reguluje ono także wysokość stawek za badania kierowców.

Badania kardiologiczne są bardzo ważne

kardiologPrzeprowadzenie badań to obowiązek pracodawcy, który planuje zatrudnić osoby w charakterze kierowców, jak również udostępniać samochody służbowe. Medycyna pracy zwykle obejmuje w pakietach także tego rodzaju badania specjalistyczne. Polegają one na sprawdzeniu predyspozycji do kierowania różnymi pojazdami (nie tylko samochodami osobowymi: dotyczy to także pojazdów silnikowych lub motorowerów). Badania zwykle wykonywane są w ciągu jednego dnia i obejmują m.in. kontrolę ostrości widzenia wykonywaną przez okulistę. W Łodzi i nie tylko, realizuje się także badania psychotechniczne kierowców, na podstawie ich wyniku wydawane są orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Kierowcy powinni posiadać umiejętność sprawnego reagowania na drodze, zatem badania obejmują m.in. szybkość reakcji na bodźce. Wywiad lekarski oraz jego wyniki obowiązują kierowców we wszystkich kategoriach prawa jazdy. Ośrodki medycyny pracy poza badaniami kierowców oferują często możliwość wizyty u innych specjalistów, takich jak np. endokrynolog. Można też w jednym miejscu umówić się na wizytę, jeśli przyjmuje również rekomendowany kardiolog z Łodzi. Kobiety, które uczestniczą w badaniach dla kierowców w takim ośrodku, mogą sprawdzić, czy ma dyżury lekarskie ginekolog. To duże ułatwienie dla pracowników, którzy nie dysponują dużą ilością czasu na dodatkowe wizyty u specjalistów poza godzinami spędzanymi w firmie.

Dzięki temu, że wszystkie badania są w pakietach, ceny wyraźnie się obniżają. Osoby korzystające z pakietów mogą wybierać nawet kilku specjalistów.