Coraz większy niepokój społeczeństwa budzi zanieczyszczenie środowiska. Różnego rodzaju śmieci, odpady oraz zanieczyszczenie powietrza powstałe na skutek działalności człowieka prowadzi do katastrofy klimatycznej oraz pogorszenia stanu zdrowia i samopoczucia populacji ludzkiej. Zaczynają wymierać gatunki zwierząt, oraz rośliny co prowadzi do zakłóceń w ekosystemie.

Dokumentacja konieczna do przewozu odpadów

niezbędne pozwolenie na transport odpadów a bdoDuży problem stanowi składowanie oraz przewóz odpadów. Ich transport ma na celu przemieszczenie z miejsca zebrania do miejsca przetwarzania lub przetrzymania. Aby mógł się odbyć muszą być spełnione określone procedury. Przede wszystkim zapewnione bezpieczeństwo dla osób bezpośrednio zajmujących się transportem jak i dla otoczenia oraz miejsc przez które będzie się odbywał. Wszystko to jest zawarte w ustawie dotyczącej tego typu działalności. Odpowiednie wyposażenie i przystosowanie pojazdu przewożącego odpady, przeszkolenie kierowcy oraz komplet dokumentów określających rodzaj odpadów, miejsce zebrania, trasę przejazdu oraz miejsce składowania i sposób utylizacji. Niezbędne pozwolenie na transport odpadów a bdo to dane, które powinny być wypełnione przez kompetentne osoby bezpośrednio odpowiadające za gospodarkę odpadami na terenie kraju i nie tylko. Baza danych o produktach określa podmioty wprowadzające produkty oraz sposób gospodarowania nimi. Działalność tą nadzoruje Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dokumentacja konieczna do transportu odpadów zarówno w kraju jak i za granicą to karta przekazu i sprzedaży odpadów, ich charakterystyka oraz dane zlecającego i docelowe miejsce ich składowania oraz sposób przetwarzania. Cała procedura musi odbywać się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dn 14.12.2012 r. dotyczącej działalności związanej z transportem odpadów.