Bateria kondensatorów to urządzenie służące do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Składa się ona z kilku kondensatorów, regulatora i osprzętu pomocniczego. Zadaniem baterii jest utrzymanie współczynnika mocy na wymaganym poziomie, przez automatyczne włączenie odpowiedniej ilości członów.

Kompensacja mocy za pomocą kondensatorów 

baterie kondensatorówW zakładach przemysłowych jest potrzeba kompensowania mocy biernej indukcyjnej za pomocą baterii kondensatorów. Są różne rodzaje baterii kondensatorów. Dzieli się je ze względu na rodzaj i wysokość napięcia, ze względu na budowę i ilość faz. Baterie kondensatorów mogą być podłączone na stałe, włączane okresowo lub regulowane, których moc zmienia się stosownie do zapotrzebowania. Bateriami można sterować za pomocą włączania i wyłączania poszczególnych członów. Powinny być zabezpieczone przed skutkami zakłóceń wewnętrznych i zewnętrznych. Eksploatacja baterii kondensatorów regulowana jest normami PN i powinna być prowadzona w oparciu o program pracy oraz zgodnie z instrukcją ruchu i eksploatacji. Stan techniczny baterii powinien być oceniany nie rzadziej niż co 5 lat. Natomiast co najmniej raz w roku powinien być robiony przegląd baterii. Poprawę współczynnika mocy, za pomocą baterii kondensatorów prowadzi się również w sieciach energoelektrycznych. Utrzymanie w nich biernej mocy jest równie istotne.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej baterii kondensatorów, za pomocą których przeprowadzi się kompensację mocy biernej, można znacząco obniżyć, albo nawet zredukować opłaty za energię bierną. Jest wiele firm oferujących baterie kondensatorów. Wszystkie podkreślają istotną rolę tych baterii w redukowaniu opłat za energię bierną, a co za tym idzie w obniżeniu kosztów firmy. Dlatego oferowane różne rodzaje baterii, cieszą się dużym zainteresowaniem.