Każda firma powinna posiadać swoją księgową, albo powierzyć swoje rachunki pracownikom biura rachunkowego. Ponieważ ustawa o rachunkowości często się zmienia, to trzeba ją na bieżąco śledzić, aby nie popełnić błędu w rozliczaniu dokumentów księgowych.

Kto pracuje w księgowości?

księgowość tarnowskie góryWielu przedsiębiorców obawia się samodzielnie prowadzić swoją księgowości, ponieważ nie chcą się narazić instytucjom państwowym takim jak Urząd Skarbowy, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Księgowość wymaga dużej wiedzy i długiego doświadczenia, które się zdobywa w trakcie studiów i wieloletniej praktyki. Jeżeli chcemy mieć sprawnie prowadzoną księgowość Tarnowskie Góry są miastem, w którym znajdziemy sprawdzone biuro rachunkowe. Podpisując umowę z biurem księgowym, decydujemy się na co miesięczne opłacanie stałego abonamentu i dostarczanie dokumentów księgowych na czas. Księgowy musi mieć faktury zakupu i sprzedaży dostarczone przed dwudziestym piątym dniem każdego miesiąca, ponieważ jest to ostateczny termin zapłaty podatku od towaru i usług. Nasza współpraca z biurem księgowym będzie przebiegać wzorowo, jeżeli na bieżąco będziemy informowali księgowego o wszelkich zmianach w firmie, które mają znaczący wpływ na kształt przychodów, lub kosztów. W biurach usługi księgowe są świadczone przez wykwalifikowanych księgowych i pracowników kadrowych. Wymagane jest od nich przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na takim samym bądź podobnym stanowisku. Ceny za świadczone usługi księgowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Analizując możliwość zatrudnienia samodzielnego księgowego, a nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym, lepiej wybrać biuro. Jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie, które nie wymaga tworzenia dodatkowego stanowiska pracy w firmie.