Wezwania do zapłaty nie wystarczają i dłużnicy nadal nie chcą spłacić swoich należności? Sam jesteś pośrednikiem i potrzebujesz środki na spłacenie swoich długów? Zależy ci na szybkim i skutecznym uzyskaniu pieniędzy? Jeżeli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś na powyższe pytania twierdząco, ten poradnik jest dla ciebie.

Jak odzyskać swoje pieniądze?

sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczymZwykłe postępowanie sądowe jest przede wszystkim czasochłonne, dlatego w tym przypadku nie realizuje twoich oczekiwań. Istnieją jednak tryby, które umożliwią przyspieszenie koniecznych procedur. Chodzi o tryb postępowania nakazowego lub upominawczego. Sens obu instytucji jest ten sam – sąd na podstawie złożonych dokumentów, wydaje nakaz zapłaty, który stanowi samodzielny tytuł wykonawczy. To oznacza, że nie potrzeba dodatkowego nadania klauzuli wykonalności żeby zwrócić się z nim do kierownika. Czym zatem różnić się te tryby? Postępowanie nakazowe jest bardziej restrykcyjne. W pozwie powód musi udowodnić swoje roszczenie dokumentami o szczególnym charakterze – dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty z jego pisemnym oświadczeniem o uznaniu długu, prawidłowo wypełnionym wekslem, czekiem, warrantem lub rewersem i innymi, uregulowanymi w Kodeksie cywilnym. Z kolei w przypadku postępowania upominawczego roszczenie musi być zasadne, przytoczone okoliczności nie mogą budzić wątpliwości, zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego a miejsce pobytu pozwanego jest znane.

Należy przy tym pamiętać, że wystawienie nakazu zapłaty nie daje stuprocentowej pewności odzyskania swoich pieniędzy. Pozwany może bowiem wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu nakazowym. Należy również pamiętać o obowiązujących opłatach od pozwu.