Nawet w najspokojniejszych obiektach z najmniejszą ilością zdarzeń czasem miały miejsce sytuacje, w których wymagane było zastosowanie siły fizycznej do obezwładnienia osoby agresywnej. Niestety, pracownicy ochrony na takich obiektach często nie byli wyposażani w żadne narzędzia służące do zwiększenia skuteczności interwencji, zwłaszcza jeśli były to obiekty handlowe z dużym ruchem osobowym.

Sprężynowa pałka do samoobrony

pałka teleskopowaObiekt przez nas chroniony był właśnie obiektem handlowym, na którym często dochodziło do zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem nietrzeźwych, agresywnych osób. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o wyposażenie obronne, mające zwiększyć możliwości ochrony w trakcie interwencji. Niestety, prawie cała kadra ochrony była pracownikami nie posiadającymi dokumentów kwalifikacyjnych, dlatego też mogła być wyposażona wyłącznie w sprzęt dostępny dla cywilnych użytkowników. Najbardziej skutecznym narzędziem okazała się być sprężynowa pałka teleskopowa, która w przeciwieństwie do twardej odmiany nie wymagała posiadania żadnych pozwoleń. Aplikacja siły fizycznej była najczęściej jedyną skuteczną metodą obezwładnienia osób agresywnych, dopuszczających się napaści, zwłaszcza w miejscach w których użycie gazu obezwładniającego było utrudnione lub niemożliwe. Teleskopowe pałki były lekkie, a aplikacja siły fizycznej z ich pomocą była bardzo prosta, choć większość zalet pokazywały gdy były używane przez osoby znające zaawansowane techniki samoobrony.

Pałki mogły być bowiem wykorzystane również do pomocy przy wykonywaniu owych technik, najczęściej do zablokowania możliwości ruchu osoby obezwładnianej. Nie były jednak ani zbyt duże, ani też nieporęczne, w żaden sposób nie przeszkadzając w wykonywaniu normalnych zadań w trakcie zmiany.