Transport bliskiego zasięgu jest głównym powodem, przez który w ostaniach latach obserwuje się znacznie zwiększona wydajność przedsiębiorstw produkcyjnych. W skład maszyn stanowiących część tego rodzaju transportu wchodzą różnego rodzaju transportery.

Jaki rodzaj transportera wybrać?

transporter rolkowyPośród wielu rodzajów urządzeń służących do transportu bliskiego zasięgu warte wymienia są w szczególności transportery, takie jak transporter rolkowy, zwany również często transporterem wałkowym. Zasada jego działania jest nieco inna niż w przypadku transporterów taśmowych czy łańcuchowych, gdyż oparta jest na zasadzie poruszających się wałków, na których umieszcza się transportowany towar. Ważnymi częściami tego rodzaju transportera, są również dwie, umieszczone w sposób równoległy burty, chroniące transportowany towar przez spadnięciem z maszyny, oraz specjalne podpory dla całej konstrukcji. Ten rodzaj transportera będzie szczególnie skuteczny w przenoszeniu towarów takich jak kartony, paczki czy pojemniki, czyli ogólnie mówiąc- wszystkie produkty o stałej i zwartej budowie. Są więc najczęściej używane do produkcji opakowań, sortowniach paczek i firmach kurierskich. Co ciekawe transportery wałkowe dzielą się dwa rodzaje – pierwszy, w których działanie transportery opiera się na ruchu wałków w wyniku oddziaływania napędu mechanicznego i drugą,w której ruch jest wywołany w sposób niewymuszony, na przykład w wyniku działania grawitacji. Ze względu na specyfikę konstrukcji, tego typu transportery nie sprawdza się w transporcie produktów sypkich lub tych, które muszą utrzymywać pionowa pozycję.

Maszyny służące do transportu bliskiego zasięgu są wewnętrznie zróżnicowane, dzięki czemu ich zastosowanie jest bardzo rozległe. Stanowią obecnie główne oparcie dla większości zakładów produkcyjnych, hurtowni czy sortowni przesyłek.