Coraz większa ilość pracowników decyduje się, po uprzednim zezwoleniu osób nimi kierujących, na wykorzystywanie osobistego urządzenia w celu wykonywania służbowych obowiązków. Posługują się oni najczęściej swoimi prywatnymi laptopami, smartfonami lub tabletami. Jest to dla nich wygodne i bardziej pewne, niż korzystanie ze sprzętu dostępnego w miejscu pracy.

Trend przynoszenia własnego sprzętu do pracy

BYODPrawie wszystkie występujące obecnie zjawiska, mające związek z informatyką lub pracą, znalazły dla siebie odpowiednie określenia. Nie inaczej jest w związku z modą na przynoszenie ze sobą do pracy swoich prywatnych urządzeń i wykonywaniu na nich służbowych czynności. Określenie na to wzięło się z języka angielskiego – Bring Your Own Device, czyli po prostu „przynieś swoje własne urządzenie”. BYOD jest niewątpliwie lepsze pod względem oszczędności oraz przyjaznych narzędzi pracy dla pracowników, ponieważ są oni zaznajomieni ze swoim sprzętem lepiej, niż ze służbowym, jednak wymaga ono dokładnej organizacji oraz zapewnienia właściwego bezpieczeństwa. Wraz z wykorzystaniem takiego rozwiązania rośnie zapotrzebowanie na mobilny dostęp do zasobów, które gromadzi przedsiębiorstwo. BYOD jest trendem, który powoduje przenikanie zachowań i technologii użytkowników do korporacji i świata biznesu. Umożliwia on zwiększenie dostępności użytkowników oraz zwiększenie przyjemności, którą może on czerpać z pracy. Jeżeli pracodawca przystanie na stosowanie takich rozwiązań, to musi zapewnić bezpieczeństwo danym i zasobom, które niezbędne są dla pracowników, ale na które muszą oni szczególnie uważać, korzystając ze swoich urządzeń.

Wszyscy posiadający prywatne komputery czy laptopy, a także smartfony wiedzą, jak przyjemnie się na nich pracuje i jaka jest różnica w tempie oraz efektywności pracy pomiędzy nimi, a urządzeniami służbowymi. Jeżeli wykorzystywanie własnego sprzętu do pracy ma zwiększyć naszą wydajność, to dlaczego nie wdrożyć rozwiązania przynoszenia własnych urządzeń we wszystkich firmach?