Maszyny do produkcji elektroniki należały do bardziej delikatnych urządzeń, i wymagały stałego serwisowania i naprawy, by mogły ciągle działać precyzyjnie. Jednak serwis był często niepewny, a czas realizacji zgłoszenia mógł przeciągać się nawet do dwóch tygodni, co powodowało ogromne przestoje, i często równie duże straty na zaległych zamówieniach.

Drukowanie trójwymiarowych części zamiennych

drukowanie 3d - KrakówPrzestoje w pracach były nie do przyjęcia, więc często próbowaliśmy znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie. Jeden z kolegów zaproponował, by w razie awarii samemu wykonać tymczasowe części, które miały zapewnić działanie urządzenia do czasu wykonania faktycznej naprawy. Najlepszą i najszybszą metodą wykonania takich części było drukowanie 3d – Kraków miał mnóstwo zakładów, które wykonywały wydruki trójwymiarowe na zamówienie, więc postanowiliśmy takowe złożyć w jednym z najbardziej renomowanych punktów. Nie było to zamówienie szczególnie duże, ani skomplikowane, dlatego koszt wydruku i czas oczekiwania nie był zbyt duży. Pracownicy zakładu polecili nam również kilka modeli drukarek, które mogliśmy kupić, a które mogły służyć nam do wykonywania części kiedy tylko były one potrzebne, i postanowiliśmy z owej rady skorzystać, oczywiście o ile sam wydruk byłby wystarczający na nasze potrzeby.

Okazało się, iż podzespoły wykonane taką metodą w zupełności wystarczają do tymczasowej naprawy, gdyż były dostatecznie odporne i wykonane na tyle precyzyjnie, by znieść kilka dni ciągłego obciążenia bez problemów. Idąc za radą pracowników zakładu, w końcu zakupiliśmy własną drukarkę, która wielokrotnie była przez nas używana podczas awarii. Za każdym razem, dzięki takim częściom udawało się uniknąć dużych przestojów w pracy i strat, jakie się z nimi wiązały.