Na całym świecie jedną z bardziej powszechnych rzeczy jest prowadzenie spisu substancji podlegających pod niebezpieczne. Każdy kraj może jednak mieć delikatne różnice w prowadzonych spisach, jednak są one niezbędne przy prowadzeniu świadomej polityki. W Unii Europejskiej zajmuje się tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego.

Wykorzystanie spisów o substancjach niebezpiecznych

karta substancji niebezpiecznejZapewne każdy z nas chociaż raz w życiu miał okazję widzieć symbole świadczące o niebezpiecznym miejscu z elektrycznością czy niebezpieczną substancją. W przypadku drugiej opcji niezbędna jest karta substancji niebezpiecznej, która jest obowiązkowa na terenie niemal każdego kraju świata. W takiej karcie znajdują się najpotrzebniejsze informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń powodowanych przez daną jednostkę, metod służących minimalizowaniu szkód, jak również sposobów postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Nie można też zapomnieć o najbardziej podstawowej informacji, czyli informacji na temat podstawowych danych fizykochemicznych. Taka karta niezbędna jest wszędzie, gdzie prowadzone są działalności opierające się na środkach niebezpiecznych. Ma ona zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę człowieka i środowiska. Dodatkowo karta ta powinna być gotowa najpóźniej w pierwszym dniu prowadzenia dostaw czy prac. W obecnych czasach można przekazać ją w formie elektronicznej, jak również w formie papierowej do odpowiedniej placówki.

Wiele firm prowadzi swoje działalności wykorzystując do tego celu substancje mogące zagrażać zdrowiu ludzkiemu oraz środowisku. W związku z tym niezbędne jest prowadzenie karty charakterystyki substancji, która jest dostarczana bądź przetwarzana. Karta ta służy zabezpieczeniu na wypadek sytuacji wymagających szybkiej reakcji.