Dokładny wydruk trójwymiarowy

Maszyny do produkcji elektroniki należały do bardziej delikatnych urządzeń, i wymagały stałego serwisowania i naprawy, by mogły ciągle działać precyzyjnie. Jednak serwis był często niepewny, a czas realizacji zgłoszenia mógł przeciągać się nawet do dwóch tygodni, co powodowało ogromne przestoje, i często równie duże straty na zaległych zamówieniach. Drukowanie trójwymiarowych Więcej…