Rozwój urbanistyczny niesie ze sobą wydzielenie pewnych przestrzeni aktywności ludzkiej. Ułatwia to działania i nie powoduje konfliktu interesów. Odgranicza się od siebie np. ciągi piesze od ruchu samochodowego i wiele innych.

Wprowadzenie słupków elastycznych do przestrzeni miejskich

słupki elastyczneTradycyjne słupki parkingowe i inne służące zaznaczaniu terenów są produkowane z metalu, betonu lub kamienia. Raz postawione blokują zupełnie przejazd. Problemem stało się przekraczanie takich stałych barier przez pojazdy służb ratowniczych. Zaczęto więc montować słupki elastyczne, przez które w razie potrzeby można przejechać samochodem. Nie była to jedyna przesłanka do stworzenia i wprowadzenia do użytku słupków elastycznych. Są one bezpieczne w razie przypadkowego z nimi kontaktu np. podczas jazdy rowerem. Nie uszkodzą też pojazdu w razie nieumyślnego najechania. Są wreszcie bezpieczne dla dzieci w przypadku wytyczenia słupkami elastycznym placów zabaw i innych przestrzeni aktywności dzieci. Słupki elastyczne produkuje się z materiałów bardzo odpornych na warunki środowiska i czynniki chemiczne. W zależności od przeznaczenia uzyskują inne barwy. Słupki drogowe są barwione na czerwono-bialo, wydzielające ciągi piesze na czarno-żółto. Często są używane do wyznaczenia tras komunikacyjnych w halach przemysłowych i magazynach. Możliwość zabarwienia jest dowolna i zależy od inwestora. Słupki elastyczne są łatwe w montażu. Nie wymagają wykonywania pracochłonnych wykopów w gruncie i zalewania zaprawami. Są przytwierdzane do podłoża wkrętami. Ułatwia to ich ewentualny demontaż w razie zmiany planów zagospodarowania.

Produkcja słupków elastycznych stała się bardzo ciekawą alternatywą. Są pod względem funkcjonalności, wytrzymałości mechanicznej i chemicznej znacznie lepsze od ich „twardych” kuzynów. Oczywiście nie wszędzie znajdą zastosowanie ale tworzą nową możliwość wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych.