Każde miejsce pracy musi posiadać odpowiednie znaki informujące o przepisach BHP, wskazujące drogę przeciwpożarową i sprzęt gaśniczy itp. Każde przedsiębiorstwo jest do tego zobligowane prawnie i ma to na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników.

Znaki BHP i PPPOŻ

znaki bhp ppożPrzepisy BHP i przepisy PPOŻ jasno i dokładnie definiują jak każdy budynek powinien być oznakowany, aby spełniał wymogi bezpieczeństwa pracy. Odpowiednie znaki BHP PPOŻ powinny informować o jakimkolwiek niebezpieczeństwie, oznaczeniu miejsc ze sprzętem medycznym i przeciwpożarowym oraz umiejscowieniu gaśnic. W przypadku pożarów lub innych zdarzeń stwarzających bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników lub innych osób przebywających na terenie danego miejsca pracy, muszą być dostępne gaśnice lub koce przeciwpożarowe, sprzęt medyczny pierwszej pomocy itd. Odpowiednie oznakowanie budynku pozwoli łatwo je odnaleźć w plątaninie korytarzy czy hal produkcyjnych. Znaki BHP i PPOŻ powinny być fluorescencyjne, trwałe i odporne na blaknięcie pod wpływem światła słonecznego. Również teren zakładu pracy lub fabryki na zewnątrz budynków powinien być odpowiednio oznakowany, wskazując punkty zbiorcze, trasy ewakuacyjne lub urządzenia pod wysokim napięciem. Odpowiednie oznakowanie można zakupić w sklepach BHP lub budowlanych marketach, należy się jednak najpierw dokładnie dowiedzieć jakie znaki są potrzebne w danym miejscu pracy.

Odpowiednie oznakowanie miejsca pracy, noszenie odzieży ochronnej, jeśli jest wymagane, a także bezwzględne stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa pozwoli na zminimalizowanie ryzyka utraty zdrowia lub życia. Należy również pamiętać, że nie stosowanie się do zasad BHP wystawia nasze i innych zdrowie na niepotrzebne ryzyko.