„Każde szanujące się laboratorium mikrobiologiczne musi posiadać swój własny autoklaw. Nasza pracownia posiada ich nawet kilka, każdy z nich jest użytkowany do innego rodzaju dezynfekcji. Wszystkie są precyzyjne w swojej pracy i przy okazji bardzo drogie, więc uważajcie na nie i nie dotykajcie niczego bez pozwolenia”- rozmarzona pani doktor z katedry mikrobiologii rozwodziła się opierając się o stół, na którym stał nowy profesjonalny autoklaw.

Sterylizacja w autoklawach

profesjonalny autoklaw„Autoklaw to bardzo profesjonalne urządzenie, działające na zasadzie pary nasyconej pod podwyższonym ciśnieniem. W mikrobiologii stosowane są do sterylizacji wszystkiego, co miało kiedykolwiek kontakt z bakteriami, do tego używamy autoklawu brudnego, mogą to być ubrania czy niektóre narzędzia, w nim używamy 2,5 atmosfery, temperatura w nim panująca waha się od 134 do 138 stopni Celsjusza. W naszym laboratorium mamy także tak zwane autoklawy czyste, do których wkładamy pożywki, czyste ubrania, narzędzia plastikowe nadające się do sterylizacji, szkło z gumowymi elementami oraz inny sprzęt, który nie jest skażony drobnoustrojami, tutaj zarówno temperatura i ciśnienie jest niższe, ponieważ jest to odpowiednio 121, 6 stopnia i 1 atmosfera. Czas tej sterylizacji jest stosunkowo krótki, bo jeden cykl zajmuje tu około 20- 30 minut. Jest ona także dosyć skuteczna, ponieważ zabija nawet przetrwalniki bakterii.”

Dalej doktorka opisywała zalety swojego nowego autoklawu, którego rozmaite funkcje zdawały się nie mieć końca. Mówiła tak długo i stosunkowo monotonnie, że studenci pozasypiali, jednak prowadząca, nie zauważając tego, nadal fascynowała się sprzętem. A uczniowie, niezainteresowani, pracą laborantów czekali tylko na zakończenie zajęć, które i tak trwały w nieskończoność.