Lekkie pałki obronne

Nawet w najspokojniejszych obiektach z najmniejszą ilością zdarzeń czasem miały miejsce sytuacje, w których wymagane było zastosowanie siły fizycznej do obezwładnienia osoby agresywnej. Niestety, pracownicy…

Read Full Article